Domácnosti - Solárne panely

Domácnosti

Základné podmienky spolupráce

title

• Vlastník budovy – Objednávateľ umožní Dodávateľovi – RIGHT POWER vybudovať na streche fotovoltaickú elektráreň (ďalej len „FVE“) slúžiacu na výrobu elektriny.

• Počas Obdobia 1 (zvyčajne 5 rokov) platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, ale so zľavou 5 % z celkovej ceny.

• Počas Obdobia 2 (zvyčajne 15 – 20 rokov) platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, pričom Dodávateľ platí 50 % z ceny vyrobenej elektriny ako nájomné za strechu.

Typový príklad návratnosti

• Celková výška investície – 9 800,- EUR bez DPH

• Priemerná ročná úspora – 1 404,- EUR bez DPH

• Jednorazový inštalačný poplatok, ktorý platí Objednávateľ/Zákazník – 980,- EUR bez DPH

• Návratnosť investície pre Vaše odberné miesto = <6 ROKOV

Spotreba areálu (objektu)100 MWh
Technické minimum (dni pracovného týždňa)9,80 kW
Technické minimum (počas víkendu)9,80 kW
Návrh inštalovaného výkonu9,80 kW
Počet panelov35
Čistá plocha panelov v m2122,50
Celková plocha FVE s medzi priestormi v m2148,75
Cena dodávky a montáže FVE bez DPH9 800,- EUR
Poplatok klienta 10 %980,- EUR
Objem vyrobenej elektriny v MWh/rok9,80
Cena vyrobenej elektriny na 1 MWh/EUR143,30,- EUR
Objem vyrobenej elektriny v EUR/rok1 404,- EUR
Obdobie 1 (v mesiacoch)60
Obdobie 2 (v mesiacoch)180
Objem vyrobenej elektriny v Eur v Období 17 021,- EUR
Objem vyrobenej elektriny v Eur v Období 221 065,- EUR
Nájomné vlastníkovi za strechu v Období 160,- EUR
Nájomné vlastníkovi za strechu v Období 210 532,- EUR
Zľava vlastníkovi z ceny elektriny v Období 1 v %5 %
Zľava vlastníkovi z ceny elektriny v Období 1 v EUR351,- EUR
Celkový benefit vlastníka za Obdobie 1 a 210 943,- EUR

Výpočet návratnosti investície

Úspora za 5 rokov – Obdobie 1411,- EUR
Ročný výnos v Období 2702,- EUR
Výnosy spolu za prvých 6 rokov1 113,- EUR
Inštalačný poplatok 10 %980,- EUR
Celkový benefit vlastníka za Obdobie 1 a 2<6 ROKOV

Základné sety:

title

1, 2, 3 kW

5 rokov, úrok 5 % Financovanie

10 % Akontácia

Ďalšie náklady na vyžiadanie

Benefity solárnej energie pre domácnosti

title

V súčasnosti sa k solárnej energii, ktorá predstavuje výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, prikláňa stále viac ľudí. Veľa ľudí si zároveň uvedomuje, že solárne panely zvýšia nielen efektívnosť domácnosti, ale aj cenu nehnuteľnosti. Kombinácia ekonomických a environmentálnych výhod solárnej energetiky je pre mnohých neodolateľná.

Odolnosť voči nárastu cien za energiu

Za posledné 2 roky vzrástla cena silovej elektriny o viac než 70 %, pričom ceny distribúcie majú tiež tendenciu rásť. Jednou z najvýraznejších výhod solárnych panelov v domácnosti je ich schopnosť zafixovať cenu za energie. Investovaním do solárneho systému vás zvyšovanie cien neovplyvní, pretože nebudete závislí iba na dodávke energie z rozvodnej siete.

Zvýšenie hodnoty majetku

Domy s nainštalovanými solárnymi panelmi majú vo všeobecnosti vyššiu hodnotu a predávajú sa rýchlejšie ako domy bez fotovoltaiky. S informovanosťou ľudí o výhodách solárnej energetiky stúpa aj dopyt po nehnuteľnostiach so solárnymi panelmi.

Ochrana životného prostredia

Solárne panely redukujú uhlíkovú stopu, ktorú po sebe v prírode zanecháte. Štandardný rezidentný systém solárnych panelov ročne eliminuje emisie uhlíka približne o 3 až 4 tony, čo je ekvivalent výsadby viac ako 100 stromov ročne.

Solárne systémy sú mimoriadne odolné

Keďže solárne panely nemajú pohyblivé časti, sú prakticky nepoškoditeľné. Sú navrhnuté a testované tak, aby zvládali extrémne nepriaznivé počasie. Hovorí sa, že solárny panel je minimálne tak silný ako samotná strecha domu.

shape