Firmy - Solárne panely

Ponuka pre spoločnosti

title

S Right Solar môžu firmy ušetriť na nákladoch za elektrinu až 20% a okrem inštalácie solárnych panelov za vás vyriešime aj administratívnu záťaž, spojenú s vlastnou výrobou energie.

10% spoluúčasť s 50% podielom na výnose

title

Uvedomujeme si, že každému z nás sa páči niečo iné a každému vyhovuje niečo iné. Aj preto sa snažíme hľadať viaceré možnosti a riešenia inštalácií, ktoré budú vyhovovať práve vám. Jednou z ďalších možností spolupráce, ktorú vám firma RIGHT SOLAR ponúka, je vaša 10% vstupná investícia a následné čerpanie benefitov, ktoré solárne panely so sebou prinášajú. Pri 10% vstupnej investícii sa po 5 rokoch stanete spolumajiteľom fotovoltaickej elektrárne. Výnosy z vyrobenej elektrickej energie FVE sa následne delia 50/50.

Podmienky spolupráce a časový harmonogram dodávky

title
  • Vlastník budovy - Objednávateľ, umožní Dodávateľovi – RIGHTPOWER vybudovať na streche fotovoltaickú elektráreň (ďalej len „FVE“) slúžiacu na výrobu elektriny.
  • Počas Obdobia 1, t.j. prvých 5 rokov platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, so zľavou 5% z celkovej ceny.
  • Počas Obdobia 2, t.j. 15 rokov platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, pričom Dodávateľ platí 50% z ceny vyrobenej elektriny nájomné za strechu.
  • Časový harmonogram – dodávka a inštalácia je 10 týždňov od podpisu zmluvy, táto doba sa však môže predĺžiť o vydanie kladného statického posudku a kladného stanoviska regionálneho distribútora na pripojenie do distribučnej sústavy formou „Lokálneho zdroja“.

20 rokov o 20% lacnejšia elektrina

title

Dlhodobá spolupráca s Right Solar sa vám oplatí. Našim zákazníkom ponúkame flexibilné riešenie vo forme 20% zľavy na elektrickú energiu na 20 rokov, s inštaláciou solárnych panelov zdarma. Vyriešime za vás administratívnu záťaž spojenú so zavedením fotovoltaických panelov do domácnosti, Všetko vybavíme za vás, tj. administratívu spojenú s inštaláciou fotovoltaických panelov, ich inštaláciu, servis aj predaj vyrobenej energie. Vďaka fotovoltaickým systémom sa natrvalo oslobodíte od neustále rastúcich cien za elektrickú energiu. Solárne systémy zafixujú cenu za elektrinu a maximum svojho výkonu dosahujú počas dňa, kedy je dopyt, a teda aj cena za energiu najvyššia. Vaše náklady na elektrickú energiu sa znížia až o 20%. K tomu vám poskytneme servis a záruku počas celej doby používania, tj. na minimálne 20 rokov.

Podmienky spolupráce a časový harmonogram dodávky

title
  • Vlastník budovy - Objednávateľ, umožní Dodávateľovi – RIGHT POWER vybudovať̌ na streche fotovoltaickú elektráreň̌ (ďalej len „FVE“) slúžiacu na výrobu elektriny
  • Počas Celého Obdobia t.j. 20 rokov platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, so zľavou 20% z celkovej ceny
  • Cena elektriny sa posudzuje ako cena silovej elektriny a distribučných poplatkov, mimo Tarifu za Systémové služby „TSS“ vo výške 6.2121 EUR/MWh a spotrebnú daň z elektriny 1,32 EUR. V prípade ak by bol Odberateľovi naúčtovaný tzv. G-Komponent za výrobu elektriny z Lokálneho zdroja, v tom prípade bude táto položka zohľadnená aj vo fakturácii.
  • Časový harmonogram – dodávka a inštalácia je 10 týždňov od podpisu zmluvy, táto doba sa však môže predĺžiť o vydanie kladného statického posudku a kladného stanoviska regionálneho distribútora na pripojenie do distribučnej sústavy formou „Lokálneho zdroja“ a poveternostných podmienok
  • Dodávateľ poskytuje záruku na celé dielo a všetky komponenty počas celej doby prevádzky, t.j. 20 rokov
shape
img

Chcete sa dozvedieť viac o solárnom systéme alebo cenovej ponuke?

title

Naši odborníci na fotovoltaiku vám radi poskytnú podrobné rady a cenník.

shape

Benefity solárnej energie pre firmy

title

Dopyt po elektrickej energii neustále rastie. Vďaka výrazne vysokej cene ropy a rastúcim záujmom o životné prostredie sa stále viac spoločností obracia na alternatívne zdroje energie. Medzi obnoviteľnými zdrojmi energie je solárna energia udržateľnou voľbou, ktorá sa dá použiť v rôznych aplikáciách a plynú z nej mnohé výhody.

Znížené prevádzkové náklady

Solárne systémy znížia alebo dokonca odstránia váš účet za elektrickú energiu. Na veľké a malé podniky môže mať táto úspora peňazí zásadný vplyv. Inštalácia solárneho systému je ekvivalentom predplatenia energie na takmer 40 rokov a za zlomok toho, clo sa bežne platí za elektrinu. Náklady na jednotku vašich súčasných nákladov na energiu sú pravdepodobne oveľa vyššie ako náklady na solárnu energiu. To má za následok ďalšie úspory pre vaše podnikanie.

“Zelený imidž”

Využívanie elektrickej energie zo Slnka bude mať za následok zníženie spotreby palív, čím sa znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie. Využitím tohto alternatívneho zdroja môže každý podnik alebo spoločnosť vyjadriť svoju účasť v boji proti globálnemu otepľovaniu a môže znížiť závislosť krajiny od zahraničných zdrojov. Mať environmentálne zodpovedný imidž je dobré pre každú spoločnosť, pretože môže vyvolať pozitívnu reakciu zo strany spotrebiteľov.

Dobrá návratnosť investícií

Štátne stimuly a znižovanie nákladov na solárne zariadenia robia z využívania slnečnej energie dobrú investíciu a fnančné rozhodnutie pre verejné agentúry a podniky. Investovanie do solárnej energie vytvára dlhodobé úspory a rýchlu návratnosť. Spoľahlivo a bez údržby

Bezpečnosť elektrickej siete

Dôležitý beneft, ktorý má priamy vplyv na efektívnosť rozvodnej siete v prípade výpadkov alebo poklesu napätia. Možnosť zavedenia slnečnej energie z tisícok či dokonca miliónov jednotlivých centier na výrobu energie zlepšuje bezpečnosť rozvodnej siete pri preťažení alebo v prípade požiarov v transčných staniciach.

Spoľahlivo a bez údržby

Po inštalácii bude solárny systém vyžadovať len malú alebo žiadnu údržbu, najmä ak sa nepoužívajú žiadne batérie. Systém bude poskytovať elektrickú energiu ticho a čisto 20 až 25 rokov.

Žiadne pokuty za jalovú energiu

Fotovoltaická elektráreň vyrába len činnú energiu a výrazne prispieva ku kompenzácii tzv. jalovej energie, ktorú produkujú rôzne motory (napr. klimatizačné jednotky) a ktorej dodávka do siete je pokutovaná zo strany distribučných spoločností.

Základné podmienky spolupráce

title

• Vlastník budovy – Objednávateľ umožní Dodávateľovi – RIGHT POWER vybudovať na streche fotovoltaickú elektráreň (ďalej len „FVE“) slúžiacu na výrobu elektriny.

• Počas Obdobia 1 (zvyčajne 5 rokov) platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, ale so zľavou 5 % z celkovej ceny.

• Počas Obdobia 2 (zvyčajne 15 – 20 rokov) platí Objednávateľ za elektrinu vyrobenú z FVE rovnakú cenu, ako by platil za elektrinu odobranú zo siete, pričom Dodávateľ platí 50 % z ceny vyrobenej elektriny ako nájomné za strechu.

Typový príklad návratnosti

• Celková výška investície – 9 800,- EUR bez DPH

• Priemerná ročná úspora – 1 404,- EUR bez DPH

• Jednorazový inštalačný poplatok, ktorý platí Objednávateľ/Zákazník – 980,- EUR bez DPH

• Návratnosť investície pre Vaše odberné miesto = <6 ROKOV

Spotreba areálu (objektu)100 MWh
Technické minimum (dni pracovného týždňa)9,80 kW
Technické minimum (počas víkendu)9,80 kW
Návrh inštalovaného výkonu9,80 kW
Počet panelov35
Čistá plocha panelov v m2122,50
Celková plocha FVE s medzi priestormi v m2148,75
Cena dodávky a montáže FVE bez DPH9 800,- EUR
Poplatok klienta 10 %980,- EUR
Objem vyrobenej elektriny v MWh/rok9,80
Cena vyrobenej elektriny na 1 MWh/EUR143,30,- EUR
Objem vyrobenej elektriny v EUR/rok1 404,- EUR
Obdobie 1 (v mesiacoch)60
Obdobie 2 (v mesiacoch)180
Objem vyrobenej elektriny v Eur v Období 17 021,- EUR
Objem vyrobenej elektriny v Eur v Období 221 065,- EUR
Nájomné vlastníkovi za strechu v Období 160,- EUR
Nájomné vlastníkovi za strechu v Období 210 532,- EUR
Zľava vlastníkovi z ceny elektriny v Období 1 v %5 %
Zľava vlastníkovi z ceny elektriny v Období 1 v EUR351,- EUR
Celkový benefit vlastníka za Obdobie 1 a 210 943,- EUR

Výpočet návratnosti investície

Úspora za 5 rokov – Obdobie 1411,- EUR
Ročný výnos v Období 2702,- EUR
Výnosy spolu za prvých 6 rokov1 113,- EUR
Inštalačný poplatok 10 %980,- EUR
Celkový benefit vlastníka za Obdobie 1 a 2<6 ROKOV
shape