Development fotovoltických elektrární (FVE) - Solárne panely

Development fotovoltických elektrární (FVE)

title

Čo ponúkame?

Naša spoločnosť ponúka dve základné formy spolupráce:

  • Ponuka dlhodobého prenájmu, ktorý Vám zabezpečuje stabilný a dlhodobý príjem so ziskom okolo 2000€ za 1 ha plochy ročne. Na všetkých pozemkoch zabezpečujeme pravidelnú údržbu a bezpečnostný dohľad prostredníctvom elektronického zabezpečenia
  • Odkup pozemkov za reálnu trhovú cenu

Aké pozemky hľadáme?

Všeobecne platí, že ide o pozemky s nízkou hospodárskou výťažnosťou, prípadne úplne bez využitia, ako sú:

  • neplodná pôda a pôda s nízkou bonitou (bonita nad 6)
  • ostatné plocha a zastavané plochy a nádvoria
  • zrekultivované skládky
  • brownfieldy
  • plochy pozemku pre ideálnu veľkosť od 1 do 10 ha

V platnom územnom pláne by mala byť výstavba FVE na týchto pozemkoch povolená. Ak územný plán obce realizáciu fotovoltiky neumožňuje, sme pripravení vykonať zmenu územného plánu.

Development fotovoltických elektrárni
shape